Intézményünk - szikszoovi

SZIKSZÓI VÁROSI  ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

 
 
 

Intézményünk bemutatása

Az óvodánk gyönyörű parkosított területen fekszik. Az épületet a 20. század elején építtette egy nemesi család. Az államosítás után kultúrházként majd iskolai napköziként funkcionált. 1982-ben alakították át 4 csoportos óvodának. 2010-ben Uniós forrásból megkezdődött az óvoda bővítése, bölcsődei férőhelyek kialakítása. 2012  augusztusában vehettük birtokba az egységes óvoda bölcsődei résszel, illetve egy óvodai csoportszobával bővült, megújult intézményt. 2017. szeptembertől  6 óvodai csoporttal és 1 bölcsődei csoporttal működünk. Az óvodánk udvara tágas, mozgásfejlesztő eszközökkel jól felszerelt. A legtöbb csoportszobából egy fedett teraszon át közvetlenül megközelíthető az udvar, amely a gyermekek egészséges fejlődésének fontos színtere.
Az épület és az udvar folyamatos karbantartása, felújítása eredményeként óvodánk külső és belső környezete esztétikus, kulturált, gondozott összképet mutat.
Pedagógiai programunk Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" választható program adaptációja, amely a helyi sajátosságokkal kiegészülve a gyermekek harmonikus fejlődése  érdekében valósul meg.

Személyi erőforrásaink -  Pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
óvodapedagógus             13 fő
kisgyermeknevelő             2 fő
pedagógiai asszisztens     2 fő
óvodai dajka                     6 fő
bölcsődei dajka                1 fő
óvodatitkár                       1 fő
konyhai dolgozó               1 fő
karbantartó                      1 fő
Összesen             ----     27 fő

Feladatunk a gyermekek egészségének a védelme- ezért folyamatos lehetőséget biztosítunk a sószobánk használatára - az egészséges életmód alakítása és az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása.
Óvodai programunknak megfelelően kiemelt feladatnak tekintjük a hagyományőrzést.
Ez a mindennapokhoz és az ünnepekhez kapcsolódó szokások átültetését jelenti az óvodai nevelésbe (szüret szervezése a gyerekeknek, farsangi népszokások, húsvéti tojásfestés).
Környezeti nevelésünk során hangsúlyosan kezeljük a környezettudatos  magatartásra nevelést és a fenntartható fejlődés megalapozását.
Prioritást élvez  a játék, az olyan óvodai légkör, napirend szervezése, mely a lehető legjobban biztosítja a gyermek pszichoszomatikus és interperszonális kapcsolatainak egészséges fejlődését.

Célunk, hogy az óvodánkba lépő gyermekek, szülők azt érezzék: Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre!

Nevelőmunkánk
Tevékenységeinket a nevelőtestületünk által módosított Pedagógiai Programunk alapján végezzük, kidolgozott heti és napirend alapján. A többéves tapasztalataink alapján úgy gondoljuk, hogy ideális az óvodánkba járó gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez. Megbizonyosodhattunk róla, hogy a mai világban csak szeretetpedagógiával, élménypedagógiával és bátorító neveléssel tudunk célt elérni. Szeretetpedagógiánkkal olyan biztonságérzetet adó környezetet alakítunk ki, ahol az óvoda dolgozói azonos elvek és szokások alapján, helyi normák szerint, összehangolt tevékenységekkel biztosítják a gyermekek boldog gyermekkorát.
Óvodai fejlesztő munkánkban pedig olyan gyakorlatot követünk, amely teljesen kiszűri az ismeretközvetítést, de mindent biztosít ahhoz, hogy a gyermekek tevékenykedtetésük által jöjjenek rá a körülöttük lévő dolgok összefüggéseire.
Bátorító nevelésünkkel pedig egy német pszichológus  Adler elveit követjük:

  • parancsolás helyett kérdezünk

  • a gyermekek mágikus képzeletét vonjuk be a szociális kapcsolatok, szokások alakításába

  • a gyermek tevékenységéhez nagy szabadságot biztosítunk, de a határokat pontosan kijelöljük

  • tilalom helyett választási lehetőséget adunk a gyermeknek

  • minden gyermeket bátorítunk, hogy pozitív énképe kialakulhasson


Nevelésünk célja, hogy a gyermekek testi és lelki fejlődését, személyiségük szabad kibontakoztatását elősegítsük az életkori és egyéni sajátosságaik figyelembevételével. Élmény- és tevékenység gazdag óvodai élettel biztosítottuk, hogy minden gyermek a saját képességeinek megfelelően a legmagasabb fejlettségi fokra jusson el az óvodáskor idején, és az iskolai életmódra alkalmassá váljék.
Az óvodapedagógusok kiemelt figyelmet fordítanak az egyéni képességfejlesztésre, a hátrányok csökkentésére, a gyermekek személyiségének fejlesztésére, figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságaikat. Az 5-7 éves gyermekek kiemelkedő adottságait különböző tehetségműhelyekben fejlesztjük. Az óvodapedagógusok megfigyelései alapján néptánc, vizuális, mese és mozgásműhelyben tevékenykedhetnek.
Intézményünk dolgozói nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek gondozására, a rendszeres tisztálkodásra, maguk és környezetük rendben tartására, környezetük esztétikájára.


 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz